Ticari Kredi Sigortası, ticari alacakların tahsil edilememesi durumunda teminat sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Ticari Kredi Sigortası, ticari alacakların tahsil edilememesi durumunda teminat sağlayan bir sigorta ürünüdür. Firmalar bu sigorta sayesinde bir taraftan müşterilerine açtıkları kredi miktarını arttırabilirken diğer taraftan da tahsilat riskini azaltmaktadırlar. Bu sigortaya sahip olan firmalar poliçelerini ibraz ettiklerinde, daha iyi finansman şartları da elde edebilmektedirler, sigorta poliçeleri alacakların teminatı olarak değerlendirilebilmektedir.

Bugünün ticari dünyasında firmalar sürekli olarak alacak risklerini yönetmek durumundadırlar. Ekonomik gidişatın tahmin edilebilmesinin bu kadar zor olduğu bir ortamda, hangi müşterinin ne kadar riskli oldupunu tespit etmek de bir o kadar zordur. Genellikle büyük, tanınmış müşterilerdeki alacak risklerinin az oldupunu düşünen firmalar bu tipte bir müşterinin iflasıyla, faaliyetini sürdüremez duruma gelmektedirler. Kredi Sigortası, müşterilerinden tahsil edilmesi gereken tutarlarla ilgili koruma sağlıyor olmaları sebebiyle firmaların yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından çok önemli bir yer tutmaktadır.

Vizyon Sigorta & Emeklilik olarak hem yurtiçi satışlarınız için hem de ihracatlarınız için dünyanın önde gelen ticari kredi sigorta kuruluşlarından teminat almanıza destek oluyoruz. Poliçeniz yürürlükte olduğu sürece potansiyel müşterilerinizin finansal durumu hakkında bilgi almanıza da yardımcı olarak yeni pazarlara girme ve yeni satış imkanları yaratmanıza destek oluyoruz.