Yangın Sigortaları

Büyük umutlarla kurduğumuz, devamlılığının bir ömür sürmesini istediğimiz hatta büyüyerek gelecek nesillere devretmeyi hayal ettiğimiz iş yerlerimizi, herhangi bir sebeple çıkabilecek yangın veya deprem, sel-su, tipi ve kar gibi doğal afetlerin sebep olabileceği olumsuzluklara karşı koruyabilmenin tek yolu yangın sigortası yaptırmaktır. İşyeri yangın poliçelerinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar yapmış olduğunuz işin risklerinin iyi belirlenerek ona göre teminat almaktır. Bunun için sektörünüzün risklerine hakim bir sigorta şirketiyle ortak hareket ederek başınıza gelebilecek hasarları minimuma indirebilirsiniz.

Yangın sigortası ile hangi teminatları satın alınabilir?

Yangın, deprem, sel, dahili su, grev, lokavt ve terör gibi riskleri teminat altına alabiliriz.

Yangın poliçesinde primi etkileyen nedenler

İşyerinin bulunduğu riziko adresi, teminatlar, sigorta bedelleri ve faaliyet konusu primi etkileyen nedenlerdendir.

Eksik sigorta nedir?

Bir poliçede beyan edilen sigorta bedeli sigorta değerinden az ise eksik sigorta olarak adlandırılır. Sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark %10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmaz ancak; fazla ise eksik sigorta uygulanır.

Aşkın sigorta nedir?

Bir işyeri sigortası düzenlenirken verilen bedeller Sigorta değeri üzerinde beyan edilmiş ise buna aşkın sigorta denir. Sigorta bedelinin sigorta değerini aşan kısmı göz önünde bulundurulmaz. Prim fazla alınmış olur. Fark edildiği takdirde ek belge ile bedel düşürülebilir.

Muafiyet nedir?

Sigorta edilen bedelin miktarına veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarlara sigorta

Şirketi tarafından kesinti yapılmasına muafiyet denir.

Eczanelerde SGK kesintileri teminata alınabilir mi?

Eczacının ya da yanında çalışanların mesleki faaliyetlerinde oluşan bir hata ve ihmal kapsam altına alınmış olup, sigortalıdan talep edilen hatalı ve muadili ilaçlara ilişkin SGK rücularının mesleki sorumluluk teminatından karşılanmasıdır.

Akaryakıt poliçelerinde yanlış akaryakıt dolumu

Akaryakıt istasyonunda görev alan pompacı yakıt ikmali yaparken hata ve ihmali sonucu yanlış yakıt vermesi, yanlış yakıtın 3. şahıs araçlarına verecekleri zararın teminat altına alınmaktadır.

Sigorta şirketleri her faaliyet konusuna poliçe düzenleyebilirler mi?

Poliçe teminatları Sigorta şirketine göre değişkenlik gösterir. İşyerinin faaliyet konusu önemlidir. Büyük risk teşkil eden işletmelerde birçok sigorta şirketi teminat vermek istemez. Çünkü risk oranı yüksektir. Örneğin tiner ve yanıcı maddelerin yoğun kullanıldığı işletmeler, strafor fabrikaları, kereste imalathaneleri gibi….

Kumşuluk ve kiracı mali sorumluluk teminatının önemi nedir?

Kiracı sorumluluk kiracı olarak bulunan binalarda mülk sahibine vereceği yangın, dahili su, terör gibi

Teminatları karşılamaktadır. komşuluk mali sorumlulukta da mal sahibi yada kiracı olarak bulundukları binalarda  komşularına verdikleri zararları poliçelerinden karşılayabilirler

İşveren Poliçesi

işveren olarak; işyerinde ya da işyeri dışında göstermiş olduğunuz ticari faaliyetlerinizde SGK’lı çalıştırdığınız personelinizin başına gelebilecek tüm olumsuzluklardan sorumlusunuz. Bu sorumluluğun size getirebileceği maddi zararları limitleri dahilinde teminat altına alan poliçe türüdür. Sürekli sakatlık veya ölümle sonuçlanan iş kazalarının doğurabileceği tazminat taleplerini karşılar. Günümüzde işverenler tarafından oldukça yaygın kullanılmaktadır.

İşverenin işveren poliçesinde önemle alınması alması gereken teminatlar nelerdir

Toplu taşıma yapıldığı anda meydana gelecek kazalar, işvereninin işçilerini görevle bir yere gönderdiğin oluşacak kazalar kaza sonucu geçirilen sürekli sakatlık ve ölümlerde manevi tazminatlar ve işçilerin işlerinden dolayı kaynaklanan mesleki hastalıkları da teminatlar doğrusunda karşılayan önemli  bir poliçedir.

İşveren poliçesi düzenlemek için neler gerekir

Hayır, sigorta şirketleri yangın poliçesiyle birlikte işveren poliçesini düzenlemektedir.

Ayrıca işveren poliçesi düzenlemek için işverenin çalışanlarının o şirket bünyesinde SGK olması gerekmektedir.

İşveren poliçesinde taşeronlar teminata alınabilir mi?

Sigortalı isterse yaptırmış olduğu poliçeye alt yüklenici(taşeron) ekletebilir.