Modern hayatın gereklerinden biri de toplu yaşam alanları. Artan nüfus oranı ve gelişen şehircilik anlayışıyla insanlar daha güvende olabilecekleri apartman, site ve toplu konutları tercih ediyor. Bu tür paylaşılan yaşam alanlarının sorunsuz yönetilmesi için yöneticilere çok büyük işler düşüyor. omuzlarınızdaki yükü almak, sorumluluklarınızı paylaşmak için yeni bir ürün geliştirildi  Site/Apartman Yönetimi Sigortası