Yaptığımız iş veya bir şekilde sorumluluğumuz altındayken oluşabilecek risklerin 3. şahıs ve çevreye vereceği zararları limitleri oranında teminat altına alan poliçe türüdür. Sorumluluk poliçeleri için verilebilecek birkaç örnek;

  • Bir hekimin mesleğini ifa ederken faaliyeti nedeniyle 3. şahıslara vermiş olduğu zarar neticesinde kendisine açılabilecek tazminat talepleri
  • Yöneticilerin görevlerini ifa ederken kusurlu yönetimsel fiilleri neticesinde temsil ettikleri kurum ve kuruluşların uğrayabileceği zararlara ilişkin açılabilecek tazminat talepleri
  • Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması veya bertaraf edilmesi gereken durumlarda meydana gelebilecek zararlardan faaliyeti gösteren tüzel kişilik sorumludur. Tüzel kişiliğin bu faaliyeti icra ederken mutlaka Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi yaptırması gerekmektedir.